Kalite Politikamız

          Otomotiv, beyaz eşya, inşaat vb sektörlerde kullanılmak üzere uluslar arası ve milli standartlarda ve müşteri beklentilerine ve taleplerine uygun asitlenmiş, soğuk haddelenmiş, galvaniz kaplanmış, çelik üretmek,

 

          Rekabetçi, sürekli gelişmeye dayalı kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak ve kalitenin sürekliliğini sağlamak,

 

          Tüm paydaşlarımızın katılımını ve desteğini sağlayarak takım ruhu ve aidiyet bilincini sağlamak ve müşteri güvenini sürekli kılmak,

 

          Müşteri beklentilerine uygun ürünü düşük maliyette ve zamanında sağlamak,

 

          Yurtiçi ve yurtdışı pazarların kalite beklentileri ile teknik gelişmeleri yakından izleyerek hayata geçirmek,

 

 

          Üretimde kullanılan tüm malzemelerin ve ürettiğimiz tüm ürünlerin mevcut yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak .

 

 

 

 

QUALITY POLICY

 

          Staff development support and continuous education programs to ensure the participation in the whole process,

 

          Without compromising on quality and working according to the quality system requirements,

 

          Increasing awareness and awareness of suppliers to ensure mutual benefit,

 

          Environmental awareness and to meet the community’s needs and desires and to comply with legal regulations,

 

          Contribute to the economy of Turkey,

 

          To improve the effectiveness of the quality management system and our basic principles and policies to increase crop productivity.