Enerji Politikamız

          Enerji tüketimini azaltmak ve dolayısı ile çevre korumaya katkıda bulunmak için,

 

          Enerji performansını sürekli iyileştirmek için çalışmalar yapmak,

 

          Enerji tüketimini azaltma amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak,

 

          Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,

 

          Yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknolojileri ve hizmetleri tercih etmek,

 

          Enerji performansını geliştirecek tasarımları desteklemek,

 

          Enerji verimliliği konusunda çalışan, taşeron, tedarikçiler gibi ilgili tarafların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi için çalışmak,

 

          Hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakların varlığı ile ilgili bütün çalışmaları yapmak.

 

Yukarıda ayrıntılarını verdiğimiz politikalarımıza uymayı, politikalarımıza uygun faaliyetler yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 

ENERGY POLICY

 

          Organizing continuous improvement studies to increase the energy performance,

 

          Providing the necessary supplies to reach the goal of reducing the energy consumption,

 

          Following legal procedures and related standards,

 

          Choosing high energy productivity Technologies and services in investments,

 

          Supporting designs that develop energy performance,

 

          Making studies to train and inform the parties like employees, sub contractors and suppliers,

 

          Making studies with the whole necessary information and resources to reach the objective,

 

We commit to follow and to be in action with our policy stated above.