Çevre Emniyet ve Sağlık Politikası

–  İSG ve Çevresel riskleri belirleyip önlemeyi,

 

–  Tüm çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı bilinçlendirmeyi,

 

–  Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışmayı,

 

–  İSG ve Çevre performansının yönetim sistemi çerçevesinde sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamayı,

 

–  Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı,

 

–  Güvenli çalışma ortamları sunarak tüm çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim etmeyi,

 

Yaşadığımız çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımız bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi ve bu yönde gelişmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi Taahhüt ederiz.

 

 

ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH POLICY

 

– we provide Occupational Health and Safety to identify and prevent risks,


– we provide awareness of all our employees and contractors,

 

– we provide an environment for working in force of national and international legislation and obligations

 

– we provide all our employees with the participation of continuous improvement and sustainability of the OSH management system

 

– To control the environmental effects of our wastes,

 

– we provide the delivery of health care to families in a safe working environment for all employees